‘Aydan Xasməmmədzadə – Klinik psixoloq’

Niyə nevroz?

neurosis

Nevrotik qrupuna aid xəstəlikləri yaxın keçmişdə nevroz adlandırırdılar. Bu xəstəlik qrupunun müalicəsinə böyük əmək sərf etmiş alimlərdən biri hamımıza tanış Ziqmund Freydin bəzi əsas fərziyyələrinə (hansılarki mütləq təasdiqini tapıb) diqqət yetirmək istərdim. Beləliklə, nevroz iki ayağa söykənir: uşaqlıq travması + aktual travma, və bu travmanın tədqiqatı Freydi travma nəzəriyyəsinin yaradılmasına gətirir və ya, necə başqa… Ətraflı

Selfiemaniya

shutterstock_158473457

“Selfie” sözü tərcümədə “mən” mənasını verir. Lakin müasir həyatımızda bu sözlə özünün şəklini çəkmək kimi izah vermək olar. Insan özünün şəklini çəkən zaman əlbətki heç bir psixoloji patologiya nümayiş etdirmir. Lakin, hər bir marağın bir dərəcəsi varki, bir zaman normal sayılan, o biri dərəcədə artıq anormal sayılır. Psixoloji problem. XBT -10 uygun olaraq F63.8 Adətlərin… Ətraflı

Super Eqo və ya öz təbiətimizdən qaçış

xIdegosuperego.jpg.pagespeed.ic.HoJvnTFJvN

Insan biopsixososial varlıqdır – eyni zamanda fenomendir. 3 əsas komponent onu idarə edir- bioloji, psixoloji və sosial. Hər komponent özündə özünə uyğun tələbatlar yığınını ehtiva edir. Cəmiyyətin diktəsi altında yaşayaraq, müdafiə mexanizmlərimizi işə salaraq hər addımımızı sosiuma uyğun bir şəkildə şərh edirik. Lakin başqa prizmadan baxsaq görəcəyik ki, bugunku Super Eqo bizi normadan biraz çox… Ətraflı

Mədəni sindrom və ya etnik psixoz

1336676886_shizofrenicheskiy-psihoz-i-metody-ego-lecheniya

Hər bir mədəniyyətin qaydası, adəti, ənənəsi vardır ki, onu başqa mədəniyyətdən fərləndirir. Əsrlər boyu formalaşan mədəniyyət yerli camaat üçün normal görünsədə, gəlmələr üçün bəzən qəribə gələ bilər. Qeyri adilik hər mədəniyyətdə var. Buraya həm cinsi və seksual tərbiyəni, həm cəmiətdə davranış etikasını, həmdə müəyyən ritualların keçirməyi müşahidə edə bilərik. Lakin mədəniyyətlərin pis cəhəti kimi biz… Ətraflı

Эдип или история одного тревожного невротика

mama_i_sin

Пациент невротик, обратившийся к психоаналитику с тревожным расстройством, имевший проблемы с отцом (избегание). Застревание на эдипальном уровне, страх кастрации и вытесненные детские желания. Поверхностные интерпретации. Исчезновение паранойи про аналитика и его ночных подсмотров в квартиру Х. Глубокие – осознание конфликта с отцом на уровне вытесненных желаний. Сновидение про 3 этажный дом, свои Ид, Эго, Супер-Эго.… Ətraflı

Manipulator insan

8-ways-to-protect-yourself-from-emotional-manipulation

Manipulator üçün insanın varlığı yalnız onu idarə etmək üçün var. Heç bir insan manipulator doğulmur- “tabula rasa” anlayışı kimi yaradılan bir körpə, adaptasiya olduqca “öyrənir”. Şüursu seçilən bu strategiya insanda manipulasiya formasını avtomatizma çatdırır. Real hisslərin gizlədilməsi – bəzən özünə belə Riskdan qaçış, özünü müdafiə pozisiyası Manipulyatorlar o inasanlardı kı, özünə və başqalarına obyekt kimi… Ətraflı

Globus hystericus

shutterstock_71789548-263x300

Psixoloji stress, travmalar və rastladığımız gündəlik konfliktlər bizdə müxtəlif problemlərə yol aça bilər. Rastlaşdığımız “boğazda topa” qalıb anlayışı əslində nevrotik pozuntular siyasına aiddir. (Əlbətki əgər mədə refluksı deyil) Adətən cavan yaşda qadınlarda rast gəlinən bu xəstəlik cavanların öz emosiyalarını idarə etməmələrindən irəli gəlir. Boğazda yad varlığın olması, boyun nahiyəsində təzigin olması, hansıki yemək qəbulu zamanı… Ətraflı

Anankast şəxsiyyət pozuntusu

obsessive-compulsive-personality-disorder-2_80605808.s300x300

Hamımız öz prinsip və ideallarımızla yaşayırıq. Lakin ümumi, dünyəvi qanunlar var ki, biz onları adlaya bilmərik. Bunun üçün bəzən öz istəklərimizi qurban veririk ki, nəticədə yenə də qalib tərəf  biz oluruq. Müəyyən şəxsiyyət tipləri var ki, onlar nəinki öz prinsiplərini qurban vermirlər, hətta hamını bu prinsiplə yaşamağa məcbur edirlər. Və əgər bir prinsipi “ideal” formada… Ətraflı

БСЗ, СЗ, ОНО, Я, СВЕРХ-Я.

Ego_and_Id

  Непосредственное восприятие и есть сознательный элемент нашей психики. То, что вытеснено, и есть БСЗ. Но есть два вида БСЗ. Латентное, но способное к осознанию и вытесненное, невозможное осознать. Латентный, но возможный в дальнейшим к осознанию мы обозначаем как ПСЗ. ПСЗ ближе к СЗ.   Сознательный элемент связан непосредственно с Я и воспринимается как изнутри,… Ətraflı

Mövhumat, psixoanaliz və paranoya

recuerda2

Paranoya anlayışının öyrənilməsi vaxtı biz motivlərin yerdəyişilməsi ilə rastlaşırıq. Fikirlər düzgün yol üzrə gedir, yalnız o zamana qədər ki, onlar patologiyaya tərəf yönəlmirlər. Paranoik üçün təsadüf anlayışlar yoxdur, onun və onun ətrafının hərəkətləri sərt formada dəqiq müəyyən edilmişdir, lakin o zamana ki, onun fikirləri səhv tərəfə yerini dəyişir. Əgər normal insanda nəsə təsadüfən olursa, paranoiddə… Ətraflı