‘Creative author’

Rəngsizlik Halı və Ümidsizlik Aktı haqqında…

fd5a606c6a0097343cccabaebb79fdd8

   Depressiya  Sizi həyatdan zövq almaqdan məhrum edən psixi haldır. Depressiya zamanı insan ailəsindən, dostlarından uzaqlaşır. Dünya ona qaranlıq və rəngsiz görünür, sevdiyi işdən hətta cinsi əlaqədənzövq ala bilmir. İnsan təfəkkürü dəyişir, o, özündə və başqalarında yalnız mənfi keyfiyyətləri görür. Özünüqiymətləndirmə aşağı düşür. Depressiya insanın mənfi əhval – ruhiyyədə olması deməkdir. Bu vəziyyət həyatın mənasını itirməklə… Ətraflı

Yeniyetmələrdə intihar halları və onunla mübarizə üsulları

o-DEPRESSION-facebook

Son zamanlar intihar mövzusu gündəmdə olan mövzulardan biri sayılır. Hər il intihar bir çox insanların seçiminə çevrilir. Ən təhlükəlisi isə odur ki, intihar cavanlaşır – uşaq və yeniyetmələrin də həyatına son qoyur. Dünya üzrə statistikaya nəzər salsaq görərik ki, intihar halları daha çox yeniyetmələr arasında olur. Çünki bu yaşlarda onlar daha həssas olduqları üçün qaranı… Ətraflı

DEPRESSİYA NƏDİR ?

atypical_depression-300x200

Hər bir kəs zaman-zaman bir narahatlıq, sıxıntı hiss edə bilər. Ancaq həftələrcə sürən hüzn, ümidsizlik, ya da gündəlik fəaliyyətlərə qarşı maraqsızlıq daha ciddi bir problemə işarə edə bilər. Biz hamımız bəzən işdə olan problemlərimizə görə, ailədə olan anlaşılmazlığa və ya maddi cəhətdən çətinlik çəkəndə qısamüddətli stress keçiririk. Elə bilirik ki, bu, depressiyadır və heç də… Ətraflı

Yeniyetməlik yaş dövründə suisid aktları

6674428-suicid

Klassik yanaşmalara əsaslanaraq qeyd edək ki yeniyetməlik yaşı 11-15 yaşları əhatə edir. Bu yaş dövrü şəxsi və sosial baxımdan dəyişikliklər dövrü adlanır. Yeniyetmələrdə suisidin ümumi səbəbi kimi sosial-psixoloji dezadaptasiyanı göstərə bilərik.  Yeniyetmələrdə suisidial davranış təqlidçilik xarakteri də daşıya bilər. Yəni yeniyetmə şəxs TV-də, KİV-də rast gəldiyi hərəkətləri təkrarlamağa çalışır. Beləliklə yeniyetmə şəxslər ölümün ətrafdakıları necə… Ətraflı

Suisid

depresyon1

XXI əsrdə bəşəriyyətin müasir sivilizasiyası ilə uzlaşmayan,insanlığın heç bir mənəvi-əxlaqi parametrlərinə uyğun olmayan,gənc nəslin tərbiyəsinə zidd olan,insanlara psixoloji  cəhətdən sarsıdıcı təsir göstərən sosio-neqativ davranış aktlarından biri də intihardır.Ərəbcə “intihar”,latınca isə “suisid” sözlərinin mənası insanın bilərəkdən özünə sui-qəsd etməsi və özünü öldürməsidir.Əhali arasında baş verən ölümün səbəbləri içərisində intihar ilk onluğa daxildir.Ölüm özlüyündə həyat tsiklinin təbii… Ətraflı

Depressiya nədir?

female-depression

Depressiya ruha edilən təzyiqə reaksiyadır. Acı və kədərlə yüklənmiş piramidadır. Zamanımızda insanların daha da inkişafa can atmaları, öz həyati gərəkli planlarını qurmaları bəzən irəliyə yol açsada, Bəzənsə səbirsizliklə ve əsəbi gərginliklə yanaşı yola çıxır. Biz istənilən qədər anba an, hər arzu edilməyən situatsiyalarda, ani verilən qərarlarda depressiyaya düşə bilərik. Əslində depressiya nədir? Necə qurtula bilərik?… Ətraflı

Məktəbəqədər və kiçikməktəbyaşlı uşaqlarda suisidial davranış aktları

smkids2

Artıq son dövrlərdə suisidial aktivliyin yaş hədləri fərqləndirilir. Suisid-bir insanın özünü qəsdən həyatdan məhrum etməsidir. İlk növbədə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda suisidial davranışa meyliliyə nəzər yetirək. Bu yaşda uşaqlarda suisidin əsas amili kimi ailədəki münasibətlər götürürlür. Uşaqlarda suisidial davranışa nəzər yetirərkən diqqət etmək lazımdır ki, onlarda bir qayda olaraq hələ ölüm haqqında fikirlər tam formalaşmayıb. Beləliklə,… Ətraflı

Insan qatili depresiya

depression-2

Statistik araşdırmalara görə depresiyaya düşənlərin sayı artır. Hər 100 qadından 20-də, hər 100 kişidən 10-da depresiya keçidi müəyyən olunub. Depresiya nədir? necə yaranır? səbəbi nədir? Elmi araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, depresiya işdən ayrılmaq, sevdiyini itirmək, ailə problemləri, keçid yaş dövrü və.s problemlər nəticəsində yaranan ciddi pisxoloji pozğunluqdur ki, insanın duyğu və düşüncə davranışına təsir… Ətraflı

SONUNCU VƏ BİRİNCİ AD GÜNÜM

men greeting sun

Fiziki problemlərin yaratdığı çətinliklər səbəbiylə həyatda çox şeydən məhrum olan əngəlli insanlar cəhd etdikləri hər bir işdə uğursuzluğa düçar olduqca özlərinə inamları itir və daha da passivləşirlər. Bu cür insanlar hər zaman, heç nəyə nail ola bilməyəcəklərini düşünərək öz vəziyyətləri ilə barışırlar və mübarizədən imtina edirlər. Lakin, istənilən fiziki çatışmamazlıqlarla, hətda maddi cəhətdən zəif və… Ətraflı

Depressiya və suisid

depression

Depressiya-səbəbsiz olaraq əhvali-ruhiyyənin enməsi olub,üç əlamətin(triadanın) əksinə cərəyan etməsi ilə xarakterizə olunur:a)əhvalın enməsi b)hərəkətlərin c)nitqin tormozlanması.Depressiya zamanı əhvalın enməsi o qədər güclü ola bilər ki,hətta xəstə özünə sui-qəsd edə bilər.Xəstə bütün günü qəm-qüssə içərisində olur,yeməkdən imtina edir,xarici görkəmi ağır zərər çəkən,bədbin,ümidsizadamı xatırladır.Belə xəstələri bir an belə gözdən qoymaq olmaz,onları təcili stasionara yerləşdirmək və yalnız orada… Ətraflı