Archives

“İDARƏETMƏ PSİXOLOGİYASI” kursu

9 noyabr 2014-cü il tarixdə saat 10:00-da Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzində (PCC), Psixoloq Elnur Rüstəmovun təqdimatında “İDARƏETMƏ PSİXOLOGİYASI” kursu keçiriləcəkdir. İDARƏETMƏ PSİXOLOGİYASI (İnsanları idarəetmə sənəti; Liderliyin sirləri) Təsir modeli. İnsanlara necə təsir etməli? “Onlar”ın istədiklərini verin və “Onlar”dan almaq  istədiklərinizi alın “Onlar”ın nə istədiklərini necə bilməliyik? Əgər öz məqsədlərinizi , resurslarınızı və prioritetlərinizi  bilsəniz, siz “onlar”a düşündüyünüzdən də çox şey təklif edə… Ətraflı

“MÖHTƏŞƏM ÜÇLÜK” VƏ YA “YAZI TERAPİYA”SI

handwriting-analysis

Yazmaq sağaldır insanı, yaxşılaşdırır, bütünləşdirir ağlı ilə qəlbini, üzləşdirir qorxularıyla, deyə bilmədiyi sözləri, ifadə edə bilmədiyi hissləriylə. Yazmağın nə bir şərti var, nə bir xərci. Sadəcə kağız, qələm və siz… Bu möhtəşəm üçlük təsəvvür belə etmədiyiniz möcüzəvi bir qüvvəyə malikdir.  Şəxsən heç bir tanışlığın olmasa da yazdıqları əsərlərlə sanki qırx illik dostunmuş kimi hiss elətdirən… Ətraflı

Xəttimiz xarakterimiz barədə nə deyir?

pen-notebook-classic-art-desktop-wallpapers-best-background-art-images-widescreen

Əgər sizin əlinizə şey deyə bilərsizi maraqlandıran şəxsin “əl yazısı” düşübsə, demək şəxsi eksperimentinizə başlaya bilərsiniz. Elektron poçtun yaranması ilə biz daha çox elektron məktublar göndəririk. Amma buna baxmayaraq əlinizə yazılı məktub düşən kimi onu götür-qoy edin. Elektron poçtun yaranması ilə biz daha çox elektron məktublar göndəririk. Amma buna baxmayaraq əlinizə yazılı məktub düşən kimi onu götür-qoy… Ətraflı

Həyatımıza rəng qataq!

Desktop-Full-HD-Wallpapers-Downloadha-14

~Qırmızı sevgi rəngidir~ ~Qızıl əşyalar enerjimizi artırmağa kömək edir~ Biz doğulduğumuz andan ana təbiət bizi öz rəngarəng dünyasının ağuşuna alır. Allahın bəxş etdiyi gözəlliklərin, möcüzələrin, rənglərin sehrli dünyasında dünyaya göz açırıq.  Masmavi dəniz, yamyaşıl meşələr, dünyanı işiqlandıran sapsarı günəş… Demək, doğulduğumuz gündən beynimiz bu rəngli aləmdəki rənglər ilə zənginləşir və insanın havaya, günəşə, suya tələbatı… Ətraflı

Xoşbəxtlik – hər şeyin öz zamanında baş verməsidir.

araz

Qüsursuz üslub, zəngin dünyagörüşü olan maraqlı həmsöhbət, öz sənətinin mütəxəssisi, psixiatr Araz Manuçehri-Lalei… Fikirlərini ifadə etmək qabiliyyəti o qədər güclüdür ki, sözünü kəsmədən onu  saatlarla dinləmək istəyirsən. Onunla ünsiyyət zamanı biz psixologiya və psixiatriyanın insanın daxili aləminə təsiri ilə bağlı bir çox məqamları aydınlaşdırmağa çalışdıq. Onun hiss və düşüncələri ilə yaxından tanış olduq. Söhbətimizdəm zövq… Ətraflı

PSİXOLOGİYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ, PSİXOLOQ ELNUR RÜSTƏMOVUN İNTER.AZ-A MÜSAHİBƏSİ. MÖVZU:”Saatların çəkilməsinin insan psixologiyasına təsiri”

10631105_339872699517239_4571774607146889210_o

Məyyən olunub ki, saat əqrəblərinin çəkilməsi daha çox uşaqlara və xəstələrə mənfi təsir göstərir. Rusiyanın Tibb Elmləri Akademiyasının alimlərinin apardığı elmi araşdırmaya əsasən, qışdan sonra insanın orqanizmi zəifləyir, ona görə də saatlara müdaxilə edilməsi, onların irəli-geri çəkilməsi məsləhət görülmür. Alimlərin fikrincə, bu zaman daha çox xroniki xəstəlikləri olan insanlar əziyyət çəkir. Keçid dövrü – yəni yay… Ətraflı

“Bütün azadlıqlar beyində başlayar beyində bitər”

love_brain

Həyatı boyu iki insan arasında bir-birinə tərbiyəvi təsir göstərən təkmilləşdirməyə, nəcibləşdirməyə xeyirxah və səmimi etməyə sövq edən ən ülvi və pak hiss sevgidir. Bəs böyük sevgilər harada başlayar ürəkdəmi? beyindəmi? Bu günə qədər hər bir insanın ifadə ediyi bir fikir hələ də öz qüvvəsində qalır “sevginin mənbəyi qəlbdir”. Sevgi qəlbdən başlamır. Beynimizin əmri ilə yaranan… Ətraflı

Təxəyyülün konseptual modelləri və gender problemi

fantasy

XXI  əsrdə  şəxsiyyətin  formalaşması dövrü  nəinki  actual  nəzəri  metodo­loji , həm də önəmli praktik  problemdir.Şəxsiyyətin psixososial  sahəsinin inkişafı   çox  mürəkkəb  həm  də  özünəməxsus təzadları  olan bir  prosesdir. Maslounun söz­ləri  ilə  desək  insan  özü  ilə  yaşamaq  istədikdə özünüaktuallaşdırmağa  baş­layır.Yaradıcılıq  meylləri  də  özünüaktuallaşmanın  stixiyasını  təşkil  edir. Bu  sti­xiyada  təxəyyülün  rolu son  dərəcə  önəmlidir. Hisslərin  dalğasında  yaradılan təxəyyül … Ətraflı

Gender psixologiyasında emosional sfera

gender

Müasir psixologiyada  gender aspektindən yanaşaraq  emosiyaları tədqiq etməklə biz həmçinin cəmiyyətdə baş verən insanlararası münaqişələrin ,insidentlərin səbəbini müəyyən qədər araşdırmış olarıq.          İctimai mühitin təsiri ilə püxtələşən emosiyalar bu gün bir insan tələbatının  ödənilməsində  çox mühüm rol oynayır. Emosiyalar situativ xarakter  daşıyaraq, dinamik fazalı dəyişkən olurlar. Emosiya  ətrafda cərəyan edən hadisələrə özünün rəftar və davranışına… Ətraflı