Archives

“Söz xəzinəsi” Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı sözə verilən dəyərin psixoloji təhlili .

“Hər ümidsiz işdə bir çox ümid var.Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar”.Nizami Gəncəvi fəlsəfi,psixoloji,islami bir dəryadır. Ona boşuna dahi Nizami demirdilər. Onun qəzəllərini araşdırdıqca insanda gözəl və pozitiv hisslər baş qaldırır. Qəzəllər insanı xeyir əməllərə səsləyir.Nizami hər ümidsizliyin arxasında böyük bir ümidin olduğunu,səbrli olmağı bizə tövsiyyə edirdi.Fəlsəfə,islam və psixologiyanın vəhtədini təşkil edir onun qəzəlləri;“İncitək sözlər seç,az… Ətraflı

Tam fəaliyyət göstərən insan .

WhatsApp Image 2022-02-16 at 21.46.21

Carl Rogers ilk dəfə tam fəaliyyət göstərən insan ( The Fully-Functioning Person) konsepsiyasını elmi ədəbiyyatlara daxil etmişdir. Carl Rogersə görə ,ən dərin hissləri və istəkləri ilə təmasda olan insandır. Şərtsiz müsbət münasibət tam fəaliyyət göstərən insan olmaqda mühüm rol oynayır. Rogers tam fəaliyyət göstərən insanın aktuallaşma meylinə və ya tam potensialına çatmaq ehtiyacına sahib olduğunu… Ətraflı