Nevrasteniya (F48.0)

migraine-pain-1-e1488390338287

Nevrozların geniş yayılmış bir formasıda nevrasteniyadır. Bu pozuntu ən çox müəyyən mədəniyyət və adaptasiya problemlərindən irəli gəlir. Bu pozuntuda həddən artıq dərəcədə mədəniyyətlə əlaqədar variabellik müşahidə olunur. İki növ nevrasteniyanı ayırd etmək olar. Birinci növ nevrasteniyanın əsas əlaməti yüksək zehni işdən sonra artıq dərəcədə yorğunluq şikayətləridir ki, bunlarda gündəlik işlərdə produktivliyin müəyyən qədər azalması ilə əlaqədardır. Əqli yorğunluq, xəstələrdə xoşagəlməz unutqallığın yaranması, yaddaşın azalması, diqqətin cəmlənməsinin mümkünsüzlüyünün və əqli fəaliyyətin qeyri-effektivliyin səbəbi olur. İkinci növ nevrasteniyada hətta minimal gərginlikdən sonra belə əzələ ağrısı hissiyatı və fiziki rahatlığın qeyri-mümkün olduğunu his elətdirir. Hər iki tip nevrasteniya xoşagəlməz duyğular, baş gicəllənmə, gərgin baş ağrıları kimi əlamətlərlə müşayiət olunur. Həmçinin əqli və fiziki qabilliyətinin azalmasına görə narahatçılıq, qıcıqlanma, sevinmə qabilliyətinin itirilməsi və zəif ifadə olunmuş depressiya və həyəcan kimi şikayətlərdir. Yuxu adətən başlanğıc və orta fazalarda pozulmuş olur, həmşinin yuxululuq artmış dərəcədədə ola bilər.

Nevrasteniya hər hansısa bir başqa psixi pozuntuya getirib cıxarda bilər. Adətən 55 yaşdan sonra nevrasteniyadan əziyyət çəkən pasientlərdə alsheymer xəstəliyi müşayiət olunur. Xəstəlikdən əziyyət çəkənlərdə daha çox emosionan pozulmalar müşahidə edilir. Məsuliyyət, əxlaq, humanistlik kimi sırf insani keyfiyyətlərin zəifləməsi müşayiət olunur. Əhval- ruhiyyə tez-tez dəyişir. Xəstələrdə qan təzyiqin, ürəkdöyünmələrin və  bədən temperaturunun artmasıda müşahidə edilir.  Küsəyənlik, ağlağanlıq, özündən narazılıq, tez ruhdan düşmələri, lakin tezdə özlərinə gəlmələri olur. Bu zaman beyin sistəminin normal fəaliyyətini dəyişdirir və bu, daxili orqanlarda funksional patologiyaya səbəb olur. Nevrasteniyalı şəxslər öz xəstəliklərini şişirdir, tez-tez müxtəlif  tibbi müayinələrdən kəçməyə cəhd edirlər.

Nevrasteniyanıntəsnifatı

Nevrasteniyakliniknövlərə görə təsnifedilir:

Hipersteniknöv

Qıcıqlandırıcı zəiflik

Hiposteniknöv

Bunövlərnevrasteniyanınmərhələlərikimigöstərilə bilər.

Hiperstenik növün əlamətləri:

tez qıcıqlanma

emosional labillik

əsəbilik

oyanıqlıq

diqqət dağınıqlığı

yuxu və iştahın pozulması

daimi yorğunluq və zəiflik hissi

Qıcıqlandırıcı zəiflik-nevrasteniyanın ikinci mərhələsidir. Əsasən xolerik temperamenti olan şəxslərdə rast gəlinir. Bu xəstələr gur işıq və yüksək səslərə davamsızdılar. Baş ağrıların artması, küsəyənlik, özündən narazılıq və tez ruhdan düşmə kimi əlamətləri sadalamaq olar.

Hiposteniknövün əlamətləri:

daimi əzginlik

fiziki və psixi zəiflik

passivlik

maraqların olmaması

asteniya

Müalicə aşağdakı yollarla aparılır:

  • medikamentoz müalicə
  • rasional psixoterapiya
  • autotrening
  • kognetiv-davranış terapiyası
  • ailədə mənəvi vəziyyətin düzəlməsi

Reyhan Mirzağayeva

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzinin psixoloqu

Share to Odnoklassniki