PSİXOLOGİYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ, PSİXOLOQ ELNUR RÜSTƏMOVUN ATV-YƏ MÜSAHİBƏSİ MÖVZU: “Fobiyalar”

  • Home
  • Xəbərlər
  • PSİXOLOGİYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ, PSİXOLOQ ELNUR RÜSTƏMOVUN ATV-YƏ MÜSAHİBƏSİ MÖVZU: “Fobiyalar”
13071709_1159046837460263_8283685605137879369_o

İnsanda müəyyən dərəcədə qorxunun olması normal haldır. Bu müəyyən qədər qorxu bəşəriyyəti, insanlığı, insanın özünün belə faydası üçündür. Ancaq fobiya qorxusan fərqlidir. Konkret bir obyektə yönəlik olan fobita insanda narahatlıq, ətrafa münasibətdə problem yaradır. Bütün fobiyaların kökündə insanın ölüm qorxusu (tanatusfobiya) dayanır. O isə Haqqdı. Necə deyərlər, “bir gün gələn bir gün də gedər” o zaman aralığını isə xeyirxahlıqla, humanizmlə doldurmaq lazımdır.

Share to Odnoklassniki