Archives

Yeniyetməlikdə depressiya

amanda-todd-suicide-2012

Depressiya nədir? Depressiya insanın psixoloji əhval – ruhiyyəsini, ruh halını pozan, beyində gedən biokimyəvi maddələrin parçalanması, qanda serotonin və dofamin maddəsinin zeifləməsi nəticəsində yaranan psixoloji haldır. Hər hansı bir hadisə, stress, gərginlik, ailədə yaxud da işindəki gərginlik, həyatındakı uğursuzluq insanı depressiyaya apara bilər. Insan belə vəziyyətdə ətrafındakı hər şeyi ağ – qara görür , günəşin… Ətraflı