Archives

Diqqət – Internet asılılıq !

87656789_0

                                    Həyatda ziyanlı heç bir şey yoxdur, ziyanlı həcm var                                                                                                        D. Mendeley   İnternet-asılılıq nədir ????? İnternet-asılılıq (en. Internet аddiction) – psixi pozuntu, daima İnternetə bağlanmaq arzusu və vaxtında İnternetdən çıxmanın istifadəçi üçün çox çətin olmasıdır. Müasir dövrdə internet- asılılıq çox geniş müzakirələrə səbəb olsada , onun statusu hələlik qeyri-resmidir.  Belə ki, internet-asılılıq  bir xəstəlik kimi psixi xəstəliklər… Ətraflı