‘Psixologiya tarixi’

Karl Qustav Yunq

yunq

Elmi fəaliyyəti: ANALITIK NƏZƏRIYYƏ: Yunqa görə şəxsiyyət 3 ayrı-ayrı, lakin bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan strukturdan ibarətdir: eqo, şəxsi şüursuzluq və kollektiv şüursuzluq. EQO: Şüur sferasının mərkəzində durur. O, özündə fikir, hiss, təəssürat və duyğuları birləşdirən,”psyche” komponenti vasitəsilə çıxış edir. Elə buna görə də biz özümüzü tam, daimi hiss edirik və insan kimi qavrayırıq. Eqonun hesabında… Ətraflı

Harri Stek Sallivan

harri stek sallivan

Həyatı:Harri Stek Sallivan 1892-ci ildə 21 fevralında Nyu-York ştatında Noriç qəsəbəsi yaxınlığında fermada anadan olub. Uşaq ikən o tez-tez xəstələnərdi, şızefreniyaya tutulduğu üçün onun dostları olmamışdı. Demək olar ki, uşaqlıqda keçirtdiyi buneqativ səbəblərdən doloyı o, psixologiyaya meyl etmişdir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o Çikaqoya gəlir və Çikaqo Tibb kollecinə daxil olur.Kolleci bitirdikdən sonra o əsgərliyə… Ətraflı

ERİK ERİKSON

ErikErikson-II

Elmi fəaliyyəti: A.Freyd və norveç psixoloqu E.Erikson “eqo psixologiyası” konsepsiyasının əsasını qoymuşlar. Bu konsepsiyaya əsasən şəxsiyyət strukturunun əsasında Freyd dediyi kimi şüursuz İd yox, şüurlu Eqo-dur ki, bu da həmişə öz tamlığını və fərdiliyini saxlamağa yönəlmişdir. Eriksonun nəzəriyyəsində uşağın inkişafına onu əhatə edən cəmiyyət, mədəniyyət böyük təsirə malikdir. Erikson şimali Kaliforniyada və cənubi Dakotada yaşayan… Ətraflı

Kurt Levin

kurt-zadek-lewin-gatekeeping-theory-

Bioqrafik məlumat: Əsil adı Çadek olan Kurt Levin 1890-cı ildə Prussiyanın Moqilno qəsəbəsində yahudi ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1905-ci ildə Levin ailəsi uşaqların yüksək təhsil ala bilmələri üçün Berlinə köçdü. Tibb universitetinə daxil olan Levin professor Karl Ştumpfun 14 müxtəlif dərsinin dinləyicisi olmuşdur. 1914-cü ildə Levin onun rəhbərliyi ilə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdi. Həmin il o,… Ətraflı

Erik Fromm

Erich_Fromm

В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая  свои силы, живя плодотворно…  Эрих Фромм Bioqrafiya Erik Fromm – öz dövrünün əhval-ruhiyyəsini müəyyən edənlərdən və XX əsrin dahi mütəfəkkirlərindən biri. Bütün dünyada onun ideyaları qədər geniş yayılan çox az psixoloq tapmaq olar (Hələ Frommun sağlığında onun əsas əsərləri milyonlarla tirajda çap… Ətraflı

Freyd və Adlerdən maraqlı sitatlar

freud adler

Freyddən sitatlar: -Nә qәdәr кi güclü ideyaya söykənir,insan güclüdür. -Hirsli insanın daş əvəzinə söz atdığı gün sivilizasiya yaranıb -Аnаtоmiya – taledir. -Hər bir unutqanlığın arxasında istəksizlik durur. -30 illik tədqiqatlarıma baxmayaraq cavabını bilmədiyim böyük sual: “Qadın nə istəyir?” -Orta əsrlərdə onlar mənim özümü yandırardılar,indi isə yalnız kitablarımı yandırırlar. -Hər bir uyğyunlaşma hissəvi ölümdür,fərdiliyin azalmasıdır.  -Axmaqlığın… Ətraflı

Viktor E. Franklın “İnsanın məna axtarışı” kitabı haqqında düşüncələr

frankl_19941

Viktor E.Franklın “İnsanın məna axtarışı” adlı kitabı üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllif əsir düşərgəsində yaşadıqlarından bəhs edir. İkinci hissədə isə əsir düşərgəsindədə yaşadıqlarından əldə etdiyi biliklərdən və təcrübədə əldə etdiyi Loqoterapiyadan bəhs etməkdədir. Son hissə olan üçüncü hissədə isə insanın həyatın ağır tərəflərinə qarşı hələ də necə nikbin ola biləcəyinə dair düşüncələrindən bəhs edərək… Ətraflı