Freyd və Adlerdən maraqlı sitatlar

freud adler

Freyddən sitatlar:

-Nә qәdәr кi güclü ideyaya söykənir,insan güclüdür.

-Hirsli insanın daş əvəzinə söz atdığı gün sivilizasiya yaranıb

-Аnаtоmiya – taledir.

-Hər bir unutqanlığın arxasında istəksizlik durur.

-30 illik tədqiqatlarıma baxmayaraq cavabını bilmədiyim böyük sual: “Qadın nə istəyir?”

-Orta əsrlərdə onlar mənim özümü yandırardılar,indi isə yalnız kitablarımı yandırırlar.

-Hər bir uyğyunlaşma hissəvi ölümdür,fərdiliyin azalmasıdır.

 -Axmaqlığın birinci əlaməti utanmaq hissinin yerli-dibli olmamasıdır.

-İnsanın,əlçatmaz olanları hər şeydən daha çox dəyərləndirmək və arzulamaq xisləti vardır.

Adlerdən sitatlar:

-Həyat bizə bagışlanmamışdır,bir məsuliyyət olaraq verilmişdir.

-Özünü tanimaq və dəyişdirmək,insan üçün öhdəsindən gəlinəsi ən çətin işdir.

-Sadəcə azadlıqdır ki,köksündən güclü insanlar çıxardır,təzyiq isə insan öldürür məhvə yönəldir..

-İnsanın ruhi həyatı onun seçdiyi məqsədə görə şəkil alir.

-Ruh təbiət qanununa tabe deyildir,çünki insanın göz önündə tutduğu məqsəd sabit deyil hər zaman dəyişir.

-Mütləq həqiqətə gedən yol sadəcə həddən artıq dərəcədə səhvlərdən keçir..

-Hələ tam başa düşülməmiş olsa da dinin də birgə yaşama məcburiyyətindən meydana gəldiyi görünür,dində müqəddəşləşdirilmiş birgə yaşama formaları digər şəkildə anlayaraq başa düşərək qavrama düşüncəsini əvəz edərək fərdlər arasında ünsiyyət əmələ gətirici rol oynayir.

-Əgər təbiət qanunlarına görə baxsaq insan çox qabiliyyətsiz bir varlıqdır.

-İstək əksiklik duygusundan özünü qurtarıb tam olma yolunda ruhda əmələ gələn bir kiçik hərəkətdir..

-Hər istəmə bir əksiklik duyğusu ilə əlagədardır və insanda bir doyğunluq , rahatlıq və tamlıq meydana gətirmə yönəlməsinin əmələ gəlməsinə yol açır..

-Çox böyük bir çətinliyin ruhda əmələ gətirdiyi gərginlikdir ki insanda plan qurma qabiliyyətinə ən maksimum səviyyədə hərəkətə keçirib o anda çətinlikdən çıxmağa və rahatliq əldə etməyə səbəbiyyət verir..

-Özümüzü başqalarının yerinə qoya bilmiriksə digərləri ilə ünsiyyət qurabilməyimiz mümkün deyil.

-Bir başqasının diqqətini çəkmənin ən asan yolu onun haqq və hüquqlarını qarantiyaya alınmış kimi hissetdirməkdir.

-Həm hipnoz edəbilmə və edilebilmə tamamən kor koranə itaətlə əlaqədar vəziyyətlərdir..

-Uşaqlara lağ etmək onların inkişafina vurulmuş ən böyük zərbədir.

-Oyun oynamaqdan qaçan uşaqlarn ruhi vəziyyətlərində mütləq bir anormalliq vardir.

Share to Odnoklassniki