Beier Cümlə Tamamlama Testi

Əks etdirmə üsullarından biri olan bu testin geniş istifadə sahəsi var. Fərdlərin və qrupların münasibət və hisslərinin araşdırılmasında, eləcə də klinik tədqiqatlarda istifadə olunur. Bu testlə məktəblər və iş yerləri kimi mühitlərdə tez -tez rast gəlinən problemlər aşkarlanır.

Beier Cümlə Tamamlama Testinin əsaslandığı əsas fərziyyə digər əks etdirmə üsulları ilə eynidir. Bu test vasitəsilə fərd bir qədər qeyri -müəyyən bir stimul qarşısında öz maraqlarını, hisslərini, münasibətlərini, arzularını, kədərlərini və şəxsiyyətinin digər vacib istəklərini əks etdirir. İtkin cümlələri tamamlayarkən, daxili vəziyyətini və ümumi vəziyyətini əks etdirən reaksiyalar verir.
Beier Cümlə Tamamlama Testinin üstünlükləri aşağıdakı kimi verilmişdir.
Onun həyata keçirilməsi xüsusi bilik tələb edir. Tətbiq müddəti baxımından çox qənaətcildir. Bu test asanlıqla qiymətləndirilir. Şəxsin hissləri, münasibətləri və narahatlıqları haqqında sürətli və çox dəqiq məlumat verir.
Şəxsin şəxsi dünyasının problemlərini ortaya qoymağa kömək edir.
Eşitmə əngəlliliyi, topallıq və vərəm kimi xəstəliklər insanların davranışlarını, hisslərini və problemlərini asanlıqla ortaya qoyur.
Digər əks etdirmə üsullarından fərqli olaraq, bu test etibarlılığını və etibarlılığını itirmədən qruplara da tətbiq olunur.
Yaxşı, pis və ya doğru və ya yanlış olaraq cavablandırılmadığı üçün mövzularda çox müqavimət göstərmir.
Bu, aplikatorun kənara çəkilməsinin qarşısını alır.
Müalicənin planlaşdırılmasında istifadə edilə bilən ipuçları verir.
Müalicənin sonunda davranış və davranış dəyişikliklərini qiymətləndirmək üçün də istifadə olunur.

KİM TƏTBİQ EDİR:
Digər tərəfdən, B forması daha yaşlı yaşlara xas olan bir testdir.
Form B -də 67 itkin cümlə var.

İCRA
Onun həyata keçirilməsi xüsusi təcrübə tələb edir. Həm fərdlərə, həm də qrupa tətbiq oluna bilər. Forma tələbəyə verilir və izahatı oxumağı və itkin cümlələri tamamlamağı xahiş edir.

Davamı Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Facebook səhifəsindəWhatsApp Image 2021-12-06 at 23.32.59

Share to Odnoklassniki