PSİXOLOGİYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ, PSİXOLOQ ELNUR RÜSTƏMOVUN ANS TV-YƏ MÜSAHİBƏSİ MÖVZU: Narkotik asılılıq

  • Home
  • Xəbərlər
  • PSİXOLOGİYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ, PSİXOLOQ ELNUR RÜSTƏMOVUN ANS TV-YƏ MÜSAHİBƏSİ MÖVZU: Narkotik asılılıq
IMG-20151007-WA0015

Psixi asılılıq sindromuna narkotik vasitələrə psixi (obsessiv) meylin olması və intoksikasiya zamanı psixi komfortun əldə olunması aiddir. Psixi meyl daimi narkotik haqqda fikirlər, narkotik qəbulu zamanı əhval-ruhiyyənin artması, əks halda isə narazıçılıq, əzginlik hissi ilə müşahidə olunur. Narkotik haqda sayrışan fikirlərin olması psixi meyli obsessiv adlandırmağa imkan verir. Kompulsiv meyl xəstənin hərəkətlərini ifadə etdiyi halda , obsessiv meyl isə əhval-ruhiyyəni , emosional fonu təyin edir.IMG-20151007-WA0009 IMG-20151007-WA0010 IMG-20151007-WA0011 IMG-20151007-WA0012 IMG-20151007-WA0013 IMG-20151007-WA0014 IMG-20151007-WA0016 IMG-20151007-WA0017

Share to Odnoklassniki