“Klinik psixologiya” kursu

10850464_771917119549214_1970968213_n

21 dekabr 2014-cü il tarixdə saat 14:00-da Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzində (PCC), klinik psixoloq Orxan Fərəclinin təqdimatında “KLİNİK PSİXOLOGİYA” kursu keçiriləcəkdir.


KLİNİKİ PSİXOLOGİYA (KP) 


• KP-nin məqsəd və vəzifələri, predmeti, əsas istiqamətləri.
• Baş beynin anatomik quruluşu.
• Psixi fəaliyyətin fizioloji əsasları.
• Ümumi psixopatologiya. Qavrama, təfəkkür, yaddaş anlayışları və onların pozuntuları.
• Emosiya, iradi meylin, düşüncənin pozuntuları
• KP somatik xəstəliklərdə. KP psixiatriyada. Psixi xəstəliklərin təsnifatı. DSM MKB
• Şizofreniyanın psixoloji modeli
• Affektiv pozuntuların psixoloji modeli. Depressiya
• Həyəcan pozuntularının psixoloji modeli
• Şəxsiyyət pozuntularının psixoloji modeli
• Yuxu pozuntuları
• Cinsi funksiyanın pozuntuları
• Nevrozlar
• Psixoloji travma. Posttravmatik stress
• Oliqofreniya və digər irsi xəstəliklər
• Narkomaniya, alkoqolizm və digər asılılıqlar
• Məhkəmə psixoloji və psixiatrik ekspertizalar. Anlaqsızlıq anlayışı

_____________________________________________

Kurs müddəti: 32 saat (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)
Kursun qiyməti: 100 AZN (1 ay)
Tələbələrə endirim
Kursu bitirənlər sertifikat və zəruri materiallarla təmin olunur.

Share to Odnoklassniki