Archives

İntimdən ailə münaqişəsinə gedən yol

692-kadin-ve-erkek-arasindaki-40-fark-1300

Ailənin möhkəmliyini sarsıdan digər şərtlərdən biri də   cinsi tələbatların ödənilməməsidir . Şəxsiyyətin əsas sahələrinə arzu və istəklərinə,hisslərinə toxunulduğu hallarda ciddi konflikltlər geniş vusət alır.Ödənilməyən cinsi istək və arzuların olması konfliktli situasiyanın stabilliyini  pozur və konfliktin baş verməsi imkanlarını  artırır. Ümumiyyətlə ailədə cütlüklər arasında yaranan ciddi problematik situasiyaların  maraqlı analizi onu göstərir ki,hər iki tərəf fərqli… Ətraflı