Xidmətlər

Ailə psixoterapiyası

Ailə və ya sevgi münasibətinizdə hər hansı  narahatlığın mövcudluğunu əks etdirən bəzi xəbərdarlıq əlamətləri vardır. Bu əlamətlərin olması o demək deyil ki, artıq münasibəti bərpa etmək mümkün deyil. Sadəcə hər ikinizin də dürüst ünsiyyət qurmağa ehtiyacınız var və bu zaman evlilik konsultantının dəstəyi faydalı ola bilər.

Aşağıda göstərilən münasibət problemləri sizdə və ya partnyorunuzda müşahidə olunursa, artıq nələrisə qaydasına qoymaq zamanıdır:

1. Sosial fəaliyyətlər, ev işləri, uşaq sahibi olmaq və s. kimi mövzularda qərar verə bilməmək və ya güzəştə getmək istəməmək;

2. Eqoist şəkildə davranmaq, sadəcə öz hisslərini və ehtiyaclarını ön planda tutmaq;

3. Tez-tez valideynlər tərəfindən müdaxilələrin olması;

4. Tənqidi, şəxsiyyətə xələl gətirən, günahlandırıcı, istehzalı, hörmətsiz və ya manipulyasiya xarakterli şərhlərin təkrarlanması halları;

5. Sevgi və qayğı göstərməmək, ünsiyyətdən və ya cinsi münasibətdən yayınmaq. Adətən bu cür davranışlar gizli aqressiyanın əlamətləridir;

6. Həllini tapmayan mübahisə və ya problemlər;

7. Ələ salan adlarla səslənmək;

8. Hər iki tərəfin bir-birindən sirr saxlması;

9. Romantik münasibətdə özünü tək hiss etmək, mənəvi dəstək görməmək;

10. Passiv-aqressiv və ya aqressiv davranış sərgiləmək; Məsələn, əşyaları qırmaq;

11. Yerli-yersiz məsləhətlər və əmr vermək, partnyoru daima kontrolda saxlamağa çalışmaq, ortaq xərclər üçün maddi yardım etməmək;

12. Gizli şəkildə ikinci romantik münasibət və ya flört etmək;

13. Münasibətə , işə mənfi təsir göstərən dərman və ya alkoqol istifadəsi.


Ailə psixoterapiyası bu kimi hallarda ailə münasibətlərinin optimallaşdırılmasına, ailənin dəstəyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik konsultasiya və metodlar kompleksini əhatə edir. Bu təyinata əsaslanaraq ailə psixoterapiyası haqqında 3 aspekti təyin etmək olar:

1.Ailə mühitinin optimallaşdırılması ;

2.Qrup terapiyasının tətbiqi ilə psixi və davranış pozuntusundan əziyət çəkən pasiyentə psixoloji təsir ;

3.Psixi sağlam şəxslərin ailə münasibətlərinin normallaşdırılması.

Üçüncü aspekt tibbi problem çərçivəsindən kənara çıxır və ailə konsultasiyası kimi dəyərləndirilir.

Ailə psixoterapiyasının mərhələləri:

  • Psixodiaqnostika ("ailə diaqnozu"nun qoyulması)
  • Ailə uyğunsuzluğunun psixoterapevtik mexanizmlərinin qavranılması
  • Şəxslərarası münasibətlərin yenidən qurulması
  • Ailənin fəaliyyətində yenidən formalaşdırılmış ailədaxili münasibətlərin reallaşdırılması.