Xidmətlər

Abituriyentlərin psixoloji hazırlığı

Abituriyentlərlə psixoloji iş :

İmtahan stressinin aradan qaldırılması ;
İmtahanla bağlı neqativ düşüncələrin korreksiyası ;
Nəfəs alma texnikaları ;
Planlı və proqramlı imtahana hazırlıq ;
Yuxu və qidanın nizama salınması ;
Diqqət dağınıqlığının aradan qaldırılması ;
Motivasiyanın yüksəldilməsi ;
Həyəcanın idarə edilməsi ;
İmtahanqabağı sürətli təkrarlama, yaddasaxlama və yadasalma texnikaları ;
İmtahan müddətində zamanın idarə olunması, sualların işlənmə ardıcıllığı və cavab kartını yazma metodları və s. kimi vasitələrlə abituriyentlərin imtahana rahat şəkildə fokuslanmasına yönəlmiş psixoloji yanaşma üsuludur.

Hər kəsə bərabər yanaşma, etik dəyərlər və məxfilik işimizdə əsas prinsiplərdir. Müraciət edənlər haqqında məlumat heç bir şəxs və ya qurumla paylaşılmır.