Xidmətlər

Mütəxəssislər

Elnur Rüstəmov - Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnsitutunun sədri
Nərmin Quliyeva - Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri
Edison Quliyev - Psixologiya elmlər namizədi
Məhərrəm Əliyev - Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Şükran Dədəyev - Psixoloq
Gülər Məmmədova - Psixoloq
Lalə Əhmədova - Psixoloq
Nigar Muradova - Psixoloq
Nilufər Əlizadə - Psixoloq
Sevda Xəlilova - Psixoloq
Sevinc Əlizadə - Psixoloq
Səbinə Ələkbərova - Psixoloq
Aytən Əlizadə - Psixoloq
Reyhan Mirzağayeva - Psixoloq
Leyla Cüməliyeva - Psixoloq
Aydan Xasməmmədzadə - klinik psixoloq, psixoanalitik
Elvira Kərimova - Psixoloq
Validə Abbasova - Psixoloq
Nərmin Vəliyeva - Psixoloq
Ruhiyyə Rüstəmova - Psixoloq
Fəxriyyə Kazımi - Psixoloq
Fuad Əsədov - Psixoloq