Xidmətlər

Davranış psixoterapiyası


Pasientin şəxsi konflikt təcrübələriylə maraqlanmadan ortadakı simptomların aradan qaldırılması üzərində dayanaraq, açıq davranışa yönəlmiş terapiya metodudur. Bihevioral terapevtin müalicədəki hədəfi sadə və konkretdir: adaptasiyasız vərdiş və ya davranışı söndürür və yeni adaptiv, anksiyetə yaratmayan davranış şəkilləri formalaşdırır.