Xidmətlər

Fərdi konsultasiya

Daxili dissonanslara və neqativ emosional vəziyyətlərə gətirən, insan həyatında depressiyaya və ya bacarıqlarının itkisinə şərait yaradan və həyatı hiss etməyə ahəngdar şəkildə kömək edən səbəb-nəticə əlaqələrini anlamaq imkanı yaradır. Fərdə həyatında müəyən dəyişikliklər yaratmağa, müsbət istiqamətə dəyişməyə stimul verir. Burada iki əsasə məqama diqqət yetirilir:

1.Emal etmə – insanın qabiliyyətlərinin bərpası və həyatın keyfiyyətin yaxşılaşması təcrübəsidir.

2.Emal etmənin hədəfi – insana həqiqi arzularını və niyyətlərini anlamaq və özüylə, onlara uyğun olaraq xarici dünyayla harmoniyada yaşamaq qabiliyyətini qaytarmaq.

Fərdi konsultasiya daha çox kimlərə tətbiq olunar?

Siz hiss edirsiniz ki, daxili suallarınıza mütləq cavab tapmalısınız;

Əgər bəzi prosesləri yaşama səbəbinizi öyrənmək istəyirsinizsə,

Əgər həyat sizə çox çətin görünürsə,

Əgər konfliktli situasiyalardan çıxış yolu axtarırsınızsa,

Sadəcə olaraq harmoniyada yaşamaq istəyirsinizsə.