Xidmətlər

Hamilə qadınlara psixoterapiya


Hələ dünyaya gəlməyən uşağın duyğusal inkişafı, valideyn olmağın xüsusilə də analıq hissinin və əhəmiyyətinin qavranılması üsuludur. Prenatal dönəmdə uşağın duyğularının nəzərə alınması və postnatal dönəmdə rol dəyişikliyi, yaranan depressiyanın qarşısının alınması üçün korreksion metoddur.