Xidmətlər

TƏHSİLDƏ PSİXOLOJİ XİDMƏT


TƏHSİLDƏ PSİXOLOJİ  XİDMƏT

 • TƏHSİLDƏ  PSİXOLOJİ  XİDMƏTİN  MƏZMUN  VƏ VƏZİFƏLƏRİ
 • Psixloji xidmətin əsas prinsipləri, funksiyaları və  əsas istiqamətləri
 • Məkətəb kollektivində psixoloji maarifləndirmə işi
 • Təhsildə xidmət işinin təşkili və metodları
 • Məktəb psixoloqunun hüquq və vəzifələri
 • Psixoloq  peşəsinə verilən tələblər
 • Məktəbə qəbul zamanı uşaqlarla aparılan işlər
 • İbtidai siniflərdə pisixoloji xidmətin məzmunu
 • Psixoloq və məktəb direktorunun əməkdaşlığı
 • Məkətəb problemlərinin psixoloq tərəfindən həll yolları
 • Məkətb psixoloqunun is sənədləri və hesabatı
 • Məkətəb psixoloqunun nümunəvi illik və həftəlik is planı
 • Dərs cədvəlinin psixoloji və pedaqoji təhlili
 • Şagird üçün psixoloji xəritənin tərtibatı
 • İstedadlı uşaqlarla iş
 • Valdeyinlərlə işin təşkili
 • Tədris materialını çətin mənimsəyən uşaqlarla iş
 • Testlər

 

_________________________________________________

Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.