Xidmətlər

ART TERAPİYA

Art terapiya - qədim zamanlardan bəri insaların fərdi müalicə metodur. Stress, depresiya , gərginlik, əsəbilik və digər psixoloji narahatlıqlar bu terapiya metodu vasitəsilə təyin edilə və korreksiya oluna bilər. İnsan yaradıcılıqla məşğul olduqda beyindəki fikirlər ilhamlanmaqla əvəzlənir, problemlər ikinci plana keçir. Sadəcə şəkil çəkmək, şeir yazmaq, heç bir əsası olmadan nağıllar qoşmaq insan beyninə təsir edir. Bu yaradıcılıq növləri art-terapiyaya çevrilir. 


ART TERAPİYA

 • Art terapiyanın  məqsədi və məzmunu
 • Art terapiyanın metodları
 • Art terapiyanın yaranma tarixi və məktəbləri
 • Art terapiyanın növləri
 • Art terapiyanın nəzəriyyə və praktikası
 • İzoterapiya art terapiyanın bir növü kimi
 • Izoterapiya texnikaları
 • Rəsm texnikaları, onların psixoloji asılılığı
 • Psixoterapevtik metodlarla rəsm texnikalarının  əlaqələndirilməsi
 • Rənglərin psixologiyası
 • Rəng seçiminə görə insan tiplərinin müəyyən  edilməsi
 • Mövzu seçiminə görə insan tipləri
 • Proyektiv metodlarda art terapiya

___________________________________________________________


 Kurs müddəti :

32  saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.