Xidmətlər

FİZİOQNOMİYA (ÜZ CİZGİLƏRİNƏ GÖRƏ İNSAN XARAKTERİ)


FİZİOQNOMİYA  (ÜZ CİZGİLƏRİNƏ GÖRƏ İNSAN XARAKTERİ)

  • Fizioqnomiya elmi nədir? Aristotel və digər alimlərin yanaşması.
  • Üz cizgilərinin insan xarakterində təzahürü (Alın, burun, göz)
  • Davamı… (dodaq,qulaq, çənə)
  • Davamı… (üz forması, baş quruluşu,  qaşlar)
  • Dəri və saçın rəngi, gözlərin rəngi
  • Tük örtüyü (Baş, sifət, çiyin, sinə, qarın və ayaq hissələrin tük sıxlığı)
  • Səs tonu (aşağı başlayıb yüksək səslə bitirərək danışanlar, yüksək, alçaq və qırılan səslə danışanlar, Yüksək, stabil səslə danışanlar, zəif və pauzalarla danışanlar, yüksək səslə danışan və bağıranlar)
  • Üz quruluşu və vizual hafizənin sistemləşdirilib, inkişaf etdirilməsi

 ___________________________________________________________________

Kurs müddəti :

32  saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.