Xidmətlər

İTB (İnsan Tanıma Bacarığı)

 İTB (İnsan Tanıma Bacarığı)

  • NLP və İTB nədir? Tətbiq sahələri
  • Bədən dili
  • Kişi və qadın bədən dili
  • Beyin rənglərinə  görə insan xarakteri
  • Təmsil sistemləri (vizuallar-görsəllər, audiallar-eşitsəllər, kinestetiklər-toxunsallar)
  • Rənglərin imicimizə, işimizin keyfiyyətinə  və emosiyalarımıza təsiri
  • Uğurlu ünsiyyət (tərif və tənqidin doğru şəkildə ifadə olunması, gərgin situasiyalarda əsəbi insanla uzlaşma)
  • Üz cizgilərinə görə insan xarakteri (Fizioqnomiya elmi, Aristotel, Battista,Hipokrat yanaşmaları)


_____________________________________________________________________________


Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.