Xidmətlər

PSİXOANALİZ

Psixoanaliz - psixoloqiyanın XIX əsrin axırlarında Avsriyali psixiatr və psixoloq Ziqmund Freyd tərəfindən yaradılmış mühüm bir istiqamətidir. 
Öncə psixoanaliz isterik nevrozların öyrənilməsi və müalicəsi metodu kimi yaranmışdır. Psixoterapevtik praktikanın nəticələrinin, həmçinin normal psixi həyatın müxtəlif hadisələri- yuxugörmənin, dil çaşmalarının, yanlış hərəkətlərin, zarafatların analizi - Freyd tərəfindən ümumi psixoloji mexanizmlərin fəaliyyətinin nəticəsi kimi şərh edilmişdir.
PSİXOANALİZ   

  • Psixoanalizin tarixi
  • Psixi determinizm
  • Şəxsiyyətin strukturu
  • Psixoseksual inkişaf mərhələləri
  • Müdafiə mexanizmləri
  • Edip kompleksi
  • Elektra kompleksi
  • Perenos və Kontrperenos
  • Yuxuyozmalar
  • Terapevtik analizin mahiyyəti


________________________________________________


Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.