E.N.M Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi - PCC

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi (PCC) yaranandan insanlara düşdükləri çətin
situasiyalarda peşakar yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoyub.