Machine learning” yanaşması ilə subyektlərdə intihar-düşüncə markerlərin idnentifikasiyası. Prespektiv multisentral araşdırılma

  • Home
  • Denis Rzayev - Psixoterapevt
  • Machine learning” yanaşması ilə subyektlərdə intihar-düşüncə markerlərin idnentifikasiyası. Prespektiv multisentral araşdırılma
ml

 İntihar - dərin şəxsi və sosial problemlərin nəticəsidir. Fundamental elm bizə intihar ilə bağlı bioloji markerlər tapmağa imkan verməsinə baxmayaraq, “Computer Science” bizə imkan verir ki, intihar-düşüncə markerləri üzə çıxardaq və araşdıraq.  Bu prospekektiv, multimodal, multicentral,qarışıq demoqrafik tədqiqatda  “machine learning”  üsulu intihar-düşüncə markerlərin iki tipini öyrənmək üçün istifadə edilmişdir : verbal və qeri verbal . Kiminsədə intiharını öncədən müəyən etmək mümkün deyil amma,  intihar risk faktorlarınin  təsnifatını əldə etmək üçün həkimlərin peşəkarlığı,standart klinik vasitələrdən istifadə etməklə  klasifikasiyani mümkun edir. Burda müəlliflər linqvistik və akustik metodlarin əsasinsında  yeni yanaşma sayesində psixi tərəfdən  intahara meyilli şəxslərin aşkar etməyin yollarini göstərir. Bu analiz iki tip: linqvistik və akustik araşdirmalara əsaslanir. Bu funksiyalarin araşdirilib, aşkarlanmasi pasientlərlə birbaşa müsahibələrin zamani qeydlərin aparılması və ya transkripsiyasi zamanı aşkar edilir.Hətda müəyyən sözlərdən, özündə bəzi akustik məna daşiyan söz birləşmələrindən ibarət lüğət təşkil edilmişdir.

Araşdırmalar 371 nəfər üzərində tamamladı.Ümumiyyətlə  bu metodun öyrənilməsi göstərdi ki, “Machine learning” təlimi alqoritmləri sayesində intahara meyilli şəxsləri aşkarlamaq mümkundür. Həmçinin akustik xüsusiyyətlərdən istifadəsi  psixiatrik xəstələr arasinda  potensial suisident qrup müəyyən edilməsi üçün ən faydalı metodun olduğunu  qeyd etmək lazımdır.

Denis Rzayev

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzinin klinik psixoloqu

Share to Odnoklassniki