Xidmətlər

QRAFOLOGİYA

Qrafologiya istənilən şəxsin yazısını analiz edərək onun xarakteri, eyni zamanda xarici görünüşü haqqında məlumat verən psixodiaqnnostik bir elm sahəsidir. Qrafologiya dəqiq elm deyil, emperik biliklərə və xüsusi eksperimentlərə söykənərək formalaşmışdır. Ona görə də qrafoloji analiz kompyuterləşdiril məmışdir. Yazının analizi müxtəlif metodlarla aparılsa da burda qrafoloqun həssaslığı çox vacibdir.
Qrafoloji analizdə insanın temperamenti, xarakteri, yazı yazdığı zaman psixo-fizioloji vəziyyəti haqqında, sosial mövqeyi haqqında və yazdığına münasibəti haqqında məlumatları əldə etmək olar. 


 QRAFOLOGİYA

 • Qrafologiya nədir? Qrafologiyanın tarixi
 • Qrafoloji analizin psixoloji əsasları, Pavlovun dinamik stereotip nəzəriyyəsi
 • Yazının qrafoloji əlamətləri
 • Qrafoloji analizə və qrafoloqa verilən tələblər
 • Qrafoloji analizdə qeştalt yanaşma, makro və mikrostruktur anlayışları
 • Ümumi analiz: Yazının dörd mövqedə asılılığı
 • Detal analiz: Hərflər. Hərflərin üç zonası. Hərflərin meyilliyi.
 • Qrafoloji analizdə əlamətlərin sintezi
 • Əlamətlərin sintezinə əsasən tipologiyaların verilməsi və kadrların seçilməsi
 • Qrafoloji analizdə  La Sennanın tipologiyası. Karl Yunqun  tipologiyası
 • Rəsmlər və cızmaların analiz əlamətləri. Abstrakt rəsmlərin analizi.
 • Yazıya əsasən xarakterin müəyyən edilməsi
 • Qrafoloji analiz zamanı psixoloji, psixosomatik və somatik pozuntuların aşkarlanması
 • Tarixi şəxsiyyətlərin əl yazılarının analizi
 • Metodik testlər, praktik iş

_________________________________________________________________

 

 Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.